Fakta

Oppstart: 2017
Område: Midt-Norge
Installerte lokaliteter: 8
Ukentlige oppfølgingsmøter: 2
Fôringsløsning: Fôring fra lokalitet

Situasjonsspesifikke forhold

Periode: Juni 2017 – Februar 2020
I perioden gikk kunden fra 2 til 8 lokaliteter
Spillfree var en del av et forbedringsprosjekt for perioden

Hva ble diskutert i ukemøtene?

Spillfree analytikere og kunderådgivere hadde 2 ukentlige møter med hver lokalitet i selskapet. Hovedsakelig deltok fôringsoperatører og driftsledere på disse møtene, der følgende innhold ble diskutert: fôringstrender og statistikk, maks/min fôringsdoser, sluttvideoer i måltidet, fiskeatferd, pellettilgjengelighet, kamerakontroll under måltidet og ved slutten av måltidet, antall involveringer mm.
Sitat_ikon

Produksjonskostnad

Prodkost

Resultat

Resultat_story1

Resultat

I starten av perioden hadde kunden 90% MTB utnyttelse, og det ble notert 12% biomassesvinn på 497 dager i sjø. Fôr- og laksepris var uendret gjennom perioden.
Ved slutten av perioden hadde kunden 97% MTB-utnyttelse og bare 4% biomassesvinn. I tillegg til økt tilvekst fra 2.65 til 3.2 i VF3, ble det en produksjonsgevinst på 4609 tonn og 220 millioner NOK.