Fakta

Oppstart: 2022
Område: Midt-Norge
Installerte lokaliteter: 2
Ukentlige oppfølgingsmøter: 1
Fôringsløsning: Fôrsenter

Situasjonsspesifikke forhold

Periode: September – Desember
Luseproblematikk
Lave temperaturer i perioder
Liten oppdretter med få ansatte der mange er involvert i fôring

Hver er viktigheten av god kamerakontroll?

Å få riktig informasjon ved fôring avhenger av å ha kameraet i avklaringssonen. Dette er stedet som forteller deg mest om situasjonen. Å ha god kamarakontroll er derfor avhengig av gode beslutninger om utfôringsnivå og gjøre fôret så tilgjengelig som mulig for fisken. Beslutningene som skaper god fôrfaktor og tilvekst.

Kamerakontroll

Vurdering av kamerakontroll ved sluttvideo

1: Kamera er i eller veldig nær der det skjer, og situasjonen er avklart

2: Situasjonen i merden er med stor sannsynlighet slik vi vurderer den, men med noe usikkerhet.

3: For lite informasjon til at sekvensen kan vurderes.

4t: Det er ingen informasjon å basere en vurdering på i sekvensen.

Vurdering ved oppstart

K3_graf1

Vurdering etter 3 måneder

K3_graf2

Fôringsprestasjon - sekundærevaluering

Vurdering av fôringsvideoer underveis i måletidet.

A: OK/Kontroll

U: Uklar beslutning

B1: Lett overfôring

B2: Kritisk overfôring

4a: Ingen info, kamera aktivt

4p: Ingen info, kamera passivt

Vurdering ved oppstart

K3_graf3

Vurdering etter 3 måneder

K3_graf4

Resultat og forbedring

Fôringsoperatørene økte raskt sitt fokus på mer aktiv kamerakjøring. På kun tre måneder økte kunden sin kamerakontroll med 121%. Kunden reduserte også passiv kamerakontroll under måltidet med 69%.