Fakta

Oppstart: 2018
Område: Midt-Norge
Installerte lokaliteter: 1
Ukentlige oppfølgingsmøter: 2
Fôringsløsning: Fôrsenter

Situasjonsspesifikke forhold

Periode: Oktober 2018 – Januar 2019
Meget strømsterk lokalitet
Kameraposisjon begrenset til 2-4 meters dybde
Operatører skeptiske til kameradybde pga. fôrspill

Hva er en primærevaluering på fôringsprestasjon?

Primærevalueringen er en vurdering av en 3-minutters lang fôringsvideo ved slutten av måltidsdagen, når operatøren trykket stopp. Her vurderes ulike kriterier som kamerakontroll, utfôringsdose, grad av overfôring/underfôring mm. Formålet med den primære evalueringen er å gi en basismåling for tilvekst, siden VF3 er et produkt av frekvensen for å oppnå metthet.

Fôringsprestasjon - primærevaluering

Vurdering av fôringsvideoer ved sluttvideo

A: God avslutning

B1: Lett overfôring

B2: Kritisk overfôring

C: Underfôring

4t: Det er ingen informajon å basere en vurdering på i sekvensen.

Vurdering ved oppstart

K2_graf1

Vurdering etter 4 måneder

K2_graf2

Fôringsprestasjon - primærevaluering fra uke 52 til uke 6

Resultat og forbedring

Etter en periode med prøving og feiling med videodokumentasjon som grunnlag for diskusjoner, fant operatørene en ny tilnærming til fôring, der de klarte å mette fisken nesten helt til metning uten noe fôrspill. På den måten greide de å oppnå en 30% økning på utfôring.