Oppdrettsmerd med høye fjell i bakgrunn. Foto.

Hvordan jobber oppdrettsselskapene i dag med å optimalisere fôring?

I denne artikkelen formidler vi at det er klare paralleller til topp resultater innen idrett og oppdrett. Det er mange variabler som påvirker tilvekst og som det kan være vanskelig å kontrollere. En variabel du kan kontrollere er fôringsprosessen. Vi tror mange oppdrettsselskaper kan lære av toppidrettens fokus på trening, coaching og detaljer. Har du kommentarer til denne artikkelen eller ønsker å diskutere fôringsprosessen i ditt selskap, så er det bare å ta kontakt med oss.

Bildet viser en illustrasjon av kunstig intelligens

Optimalisere fôring gjennom AI og videodokumentasjon

AI og videodokumentasjon har vist seg å være verdifulle verktøy i optimaliseringen av fôringsprosessen i akvakultur. Gjennom overvåking og analyse av fiskeatferd kan AI bidra til å identifisere best mulige fôringsmønstre og tilpasse fôringsregimet for å maksimere effektiviteten. Ved å bruke AI-teknikker kan man også bestemme riktig mengde fôr individuelt tilpasset hver fisk, redusere fôrspill og øke tilveksten. Videre kan AI og videodokumentasjon brukes til å optimalisere tidspunktet for fôring og overvåke fiskehelse og velferd. Dette bidrar til å sikre sunn vekst, mindre fôrspill og god fiskehelse. Med kontinuerlig fremskritt innen AI-teknologi og videodokumentasjon kan vi forvente ytterligere forbedringer i fôringsprosessen og bærekraften i akvakulturindustrien

 

Bildet viser fiskefôr

Hvorfor er fôringsoptimalisering så viktig for lønnsomhet?

denne artikkelen har vi argumentert for at fôringsoptimalisering en viktig faktor i oppdrett av laks. Optimal fôring kan bidra til å redusere kostnader, øke produksjon, redusere fôrfaktor og miljøbelastning. Teknologiske fremskritt gjør det nå lettere for oppdrettere å optimalisere fôring og dermed øke lønnsomhet. Det finnes nå tilgjengelige digitale løsninger for videodokumentasjon som benytter Kunstig Intelligens for deteksjon og analyse av fôringsprestasjoner. Algoritmer kan i samarbeid med fôringsoperatører bidra til at oppdrettere både ivaretar lønnsomhet og krav til bærekraftig produksjon og miljø.